Một số logo tiêu biểu

Thiết kế logo chuyên nghiệp

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ LOGO

GÓI 1

 • Nghiên cứu thiết kế 03 mẫu logo chất lượng nhất.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa đến khi hài lòng.
 • Bàn giao File gốc đầy đủ định dạng.
 • Đảm bảo tính độc quyền, không trùng lặp với các thương hiệu khác.
 • Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ website.
TƯ VẤN GÓI NÀY

GÓI 2

 • Nghiên cứu thiết kế 05 mẫu logo chất lượng nhất.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa đến khi hài lòng.
 • Bàn giao File gốc đầy đủ định dạng.
 • Đảm bảo tính độc quyền, không trùng lặp với các thương hiệu khác.
 • Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ website.
 • Thiết kế file sổ tay quy chuẩn sử dụng, ý nghĩa logo,… (8 trang).
 • Miễn phí thiết kế card visit.
 • Tư vấn & hỗ trợ thủ tục đăng ký bản quyền logo.
TƯ VẤN GÓI NÀY

GÓI 3

 • Nghiên cứu thiết kế 10 mẫu logo chất lượng nhất.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa đến khi hài lòng.
 • Bàn giao File gốc đầy đủ định dạng.
 • Đảm bảo tính độc quyền, không trùng lặp với các thương hiệu khác.
 • Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ website.
 • Thiết kế file sổ tay quy chuẩn sử dụng, ý nghĩa logo,… (20 trang).
 • Miễn phí thiết kế card visit.
 • Tư vấn & hỗ trợ thủ tục đăng ký bản quyền logo.
TƯ VẤN GÓI NÀY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ NGAY